Nếu bạn là người phải thường xuyên ngồi làm việc trước máy tính, thì 6 quy tắc dưới đây cần phải tuân theo để không ảnh hưởng đến sức khỏe, theo Shape.